Home

De Stichting Historia Doccumensis werd in 2001 opgericht, met als eerste doel in het kader van het Bonifatiusjaar 2004 een standaardwerk te doen verschijnen: de “Geschiedenis van Dokkum”.  In de stichting waren en zijn verscheidene Dokkumer instanties verenigd op het gebied van historie en archiefonderzoek, zoals het streekarchivariaat Noordoost-Friesland, de Historische Vereniging Noordoost-Friesland, het streekmuseum Het Admiraliteitshuis en de stichting Oud Dockum.

Lees meer over onze stichting

publicaties over de historie van Dokkum

Bestel hier!