Deze publicatie is deel 3 in de serie Dockumer Granaetsjes

Een boek over apothekers in de stad Dokkum. Hoe is dat zo gekomen? Niet omdat Lisette Meindersma speciale belangstelling had voor het apothekersvak en zelfs niet omdat zij een speciale binding met Dokkum heeft. Na het schrijven van een artikel over apotheker Frans Posthuma bleef er zoveel restmateriaal over, dat binnen de redactie van het kwartaalblad van de historische vereniging, De Sneuper, de suggestie werd gedaan dan maar een boekje over de Dokkumer apothekers te schrijven. En zo ging ze van start, ook met het idee “zoveel zullen het er ook niet zijn; hooguit een stuk of veertig”. Het bleek bijna het dubbele aantal te zijn.

Sneupers

Om die te vinden dook Lisette in de archieven bij het Streekargyf Noardeast-Fryslân en via de digitale weg bij onder meer Alle Friezen. Daarbij belandde ze op zeker moment in akten die voor haar nauwelijks leesbaar waren. Hulp werd geboden door mederedacteur Piet de Haan. Hij is een sneuper pur sang en heeft veel kennis van oude koopbrieven, hypotheekakten en allerlei kohieren. Tijdens jarenlange research heeft Piet stap voor stap een database opgebouwd, waardoor hij van veel adres in de oude binnenstad kan vertellen wie daar heeft gewoond. Piet bood aan om behulpzaam te zijn met het zoeken in de oude archieven tot circa 1800. Dit leverde dusdanig veel informatie op dat het niet meer dan billijk is dat Piet de Haan ook als auteur op het boek wordt vermeld.

Ruim vier eeuwen Dokkum

Het historisch onderzoek heeft al met al drie jaren geduurd. Enige vertraging trad op doordat ons land in lockdown ging gedurende een deel van de corona-epidemie. Daarna konden de archieven weer bezocht worden en werd de draad weer opgepakt.

Het boek voert ons door ruim vier eeuwen Dokkum. Een periode waarin grote historische gebeurtenissen plaatsvonden, die zonder twijfel ook hun weerslag hebben gehad op het leven van de beschreven apothekers. Apothekers die leefden en werkten in Dokkum en van betekenis zijn geweest voor haar inwoners. Wij nodigen u van harte uit kennis met hen te maken.

Indeling van het boekwerk:

DEEL 1   – ONTWIKKELING VAN DE FARMACIE

DEEL 2   – DOKKUMER  APOTHEKERS

BRONNEN / NOTEN /NAAMREGISTER

BOEKGEGEVENS:

  • liefst 164 pagina’s
    • fullcolour gedrukt / hard kaft
    • rijk geïllustreerd met afbeeldingen uit de apothekersgeschiedenis
    • formaat 21,5 x 21,5 cm
    • achterin bronnen, noten en uitgebreid naamregister

verkoopprijs € 24,50

Verzend- en handlingskosten (inclusief verpakking en porto) zijn € 5,00
Uw bestelling zelf ophalen in Dokkum is natuurlijk gratis!
Als u dat aangeeft bij ‘Verzending’, dan zorgen wij dat het na betaling klaarligt.