door Meindert Schroor

DIT BOEK IS HELAAS UITVERKOCHT!

Met dit boekwerk is het voor onze stichting allemaal begonnen in Dokkums jubileumjaar 2004. Wij zijn er nog altijd trots op dat wij het konden en mochten maken.
1250 jaar na de moord op Bonifatius verscheen eindelijk een standaardwerk over de geschiedenis van de stad Dokkum. Sociaal-geograaf en historicus Meindert Schroor nam de hoofdtekst voor zijn rekening, terwijl een dertigtal auteurs in kaderteksten inzoomt op specifieke onderwerpen uit de historie van de Bonifatiusstad.

‘Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo’ is het standaardwerk over de historie van de Bonifatiusstad, dat in negen hoofdstukken beschrijft hoe Dokkum zich na de moord in 754 ontwikkelde tot de handels- en havenstad en daarna tot het regiocentrum dat het nog altijd is.

Indeling van het boekwerk:

hoofdstuk 1   – De oudste geschiedenis van Dokkum

hoofdstuk 2   – Dokkum in de late middeleeuwen (1200-1400)

hoofdstuk 3   – Dokkum in de 15e eeuw: Opkomst tegen wil en dank

hoofdstuk 4   – Dokkum in de 16e eeuw: Van open vlecke tot Bolwerk van het Noorden

hoofdstuk 5   – Dokkum in de Gouden Eeuw: Van zee- naar landstad

hoofdstuk 6   – Dokkum in de 18e eeuw: Onmachtige en onrustige stad

hoofdstuk 7   – Dokkum in de 19e eeuw: Groei binnen smalle marges

hoofdstuk 8   – Dokkum van 1870 tot 1945: Een stad breekt uit zijn keurslijf

hoofdstuk 9   – Dokkum van 1945 tot 1984: Expansief streekcentrum

hoofdstuk 10 – Bijlagen en Register

BOEKGEGEVENS:

  • 448 pagina’s
  • fullcolour gedrukt / hard kaft
  • rijk geïllustreerd met fraaie foto’s
  • formaat 24 x 34 cm
  • achterin register op naam en plaats / predikantenlijsten