Moderne tijd

Van gemeente Dokkum naar gemeente Noardeast-Fyslân

Sinds de grote omkeer rond 1580 is de binnenstad van Dokkum vrijwel niet meer veranderd. Toch werden, vooral in de vorige eeuw, veel oude en bijzondere gebouwen afgebroken. Gelukkig werd Dokkum in 1974 als één van de eerste plaatsen in Nederland “beschermd stadsgezicht”. Sindsdien is er in de binnenstad veel hersteld en gerestaureerd. Wonen in de binnenstad is weer in trek.
Dokkum heeft als stad altijd grote betekenis gehad voor het omliggende platteland. Als in 1984 de gemeentes Oost- en West-Dongeradeel samen met Dokkum één gemeente Dongeradeel worden, wordt Dokkum de hoofdplaats van de gemeente. Het gemeentekantoor komt midden in de oude binnenstad, achter het historische stadhuis.

Er verandert nog meer in Dokkums binnenstad: in het onderwijs komen steeds grotere scholen, die buiten de stadswallen gebouwd worden. Ook de grotere winkels en bedrijven verdwijnen meer en meer uit de binnenstad. De straten worden opnieuw ingericht en gezellig gemaakt om toeristen te trekken. Want bovenal is en blijft Dokkum verbonden met de moord op Bonifatius: Dokkum, de Bonifatiusstad! 

Het wapen van de gemeente Dongeradeel was samengesteld uit de wapens van de vorige drie gemeenten. De figuren van het wapen van Dokkum, de maan en de drie sterren, zijn daarin terug te vinden met twee golvende balken, die staan voor de riviertjes de Paesens en de Ee. In 2019 is deze gemeente samen met de buurgemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. opgegaan in de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân.

Het wapen van de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân heeft bovenin twee golvende balken in blauw en geel, die aangeven dat het een kustgemeente betreft. Het overige deel is groen, beladen met een gouden ster, die voorkwam in de wapens van de drie oorspronkelijke gemeenten.

© Tekst: ‘Dokkum – Bonifatiusstad’ door Warner B. Banga / © Foto’s: Historia Doccumensis