In 2004 was het 1250 jaar geleden dat Dokkum in het voetlicht van de geschreven geschiedenis trad, namelijk met de roofmoord op de missionaris Bonifatius en zijn gezellen. Het bijzondere voor ons land is dat het een van de eerste historische feiten is waarvan we de exacte datum kennen: 5 juni 754. De dood van Bonifatius zette Dokkum op de kaart als bedevaartsoord, maar markeert tevens het begin van het historische Dokkum.

In het jaar 2004 werd dit feit dan ook ruimschoots herdacht met de nodige activiteiten en evenementen. Om het historische karakter van de herdenking te accentueren werd de Stichting Historia Doccumensis opgericht. Deze stichting gaf in het Bonifatiusjaar in samenwerking met de Fryske Akademy de geschiedenis van Dokkum in boekvorm uit.

Activiteiten & publicaties

Een doorstart met uitstapjes
De publicatie van het standaardwerk ‘Geschiedenis van Dokkum’ was onze eerste activiteit en ook de reden om onze stichting in het leven te roepen.
De verschijning van het boek was een groot succes en leverde zelfs een batig saldo op.
Daardoor besloot het stichtingsbestuur om een ‘doorstart’ te maken en met deze middelen nieuwe uitgaven over en onderzoeken naar de historie van Dokkum mogelijk te maken. Onderwerpen die in ons eerste boek nog als ‘kaderteksten’ behandeld waren, konden nu – vaak na uitgebreid en diepgaand historisch onderzoek – als aparte publicaties uitgegeven worden. De stichting kan en wil auteurs daar nog steeds bij ondersteunen.
Ook werd enkele malen historisch onderzoek financieel ondersteund of werden kaarten, prenten of een DVD (mede) uitgegeven. Hoofdzakelijk bestaan de stichtingsactiviteiten echter uit het doen verschijnen van boekwerken over de geschiedenis van Dokkum en zo nu en dan – als ‘hart van noordelijk Oostergo – ook met uitstapjes naar de regio.

Ook geeft het stichtingsbestuur gevraagd en ongevraagd zijn advies of mening over historische aangelegenheden in de noordelijkste stad van Nederland.

De afgelopen twee decennia hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden en werden deze publicaties uitgegeven:

2004 –

Geschiedenis van Dokkum hart van noordelijk Oostergo door Meindert Schroor

2006 –

Kerken in Noordoost-Friesland uit de romaanse en romano-gotische tijd door Albert Buursma

2006 –

Met Max Posthuma door Dokkum (DVD in samenwerking met Stichting Oud Dockum)

2007 –

Dokkum in kadastraal perspectief door Eimert Smits F. Azn & Eimert Smits Azn.

2007 –

Serie wenskaarten ‘Dockum’

2008 –

Gevelstenen in Dokkum (Dockumer Granaetsje nr. 1)
door Jelle Arjaans & Warner B. Banga

2008 –

Middenstand in Dokkum door Albert Buursma

2010 –

Terugplaatsing gevelsteen ‘Sint Maarten’ in het Blokhús

2010 –

Jim mutte komme: ut waait! Molens & molenaars in Dongeradeel door Warner B. Banga

2012 –

Social Media in 19e-eeuws Dokkum Vijf vriendenalbums uit 1830-1850 door Ihno Dragt

2013 –

Macht en pracht van een Dokkumer burgemeester rond 1700 door Ihno Dragt

2013 –

Dendrochronologisch onderzoek oudste panden binnenstad Dokkum (voorbereiding publicatie Bouwstijlen in Dokkum)

2015 –

Ontsnapt aan het bloedbad Hendrik Bra’s verhaal over de ‘Waalse Furie’ van 1572 in Dokkum door Ihno Dragt

2015 –

Bouwstijlen in Dokkum (Dockumer Granaetsje nr. 2) door Siebe van Seijen

2018 –

Bierbrouwen in Dokkum door Warner B. Banga & Piet de Haan

2018 –

Een revolutionaire kerk geschiedenis van de Verenigde Christelijke Gemeente door Derk Jansen & Nanny de Vries-Douma

2020 –

MYN STADSJE ferhaaltsjes en gedichtsjes en su over Dokkum in ut Dòkkumers door Warner B. Banga

2021 –

PLEATSPETEAR een poëtisch document door Akke Brouwer & Corry Boelens

2022 –

Niet waard om opgehangen te worden door Ihno Dragt

2022 –

HERDRUK Ontsnapt aan het bloedbad door Ihno Dragt (ter gelegenheid van ‘Geboorte van Nederland – 1572′)

2022 –

SIDERIUS de Granaet overset in ut Dòkkumers deur Warner B. Banga

2023 –

ARTISANTE AN DE SYL  door Warner B. Banga & Piet de Haan