Doelstelling Historia Doccumensis

Achtergrond van de stichting

In 2004 was het 1250 jaar geleden dat Dokkum in het voetlicht van de geschreven geschiedenis trad, namelijk met de roofmoord op de missionaris Bonifatius en zijn gezellen. Het bijzondere voor ons land is dat het een van de eerste historische feiten is waarvan we de exacte datum kennen: 5 juni 754. De dood van Bonifatius zette Dokkum op de kaart als bedevaartsoord, maar markeert tevens het begin van het historische Dokkum.

In het jaar 2004 werd dit feit dan ook ruimschoots herdacht met de nodige activiteiten en evenementen. Om het historische karakter van de herdenking te accentueren werd de Stichting Historia Doccumensis opgericht. Deze stichting gaf in het Bonifatiusjaar in samenwerking met de Fryske Akademy de geschiedenis van Dokkum in boekvorm uit.

Platform & doelgroep

De stichting Historia Doccumensis wil een platform bieden voor de bestudering van het verleden van Dokkum. Dat is hard nodig, want Bonifatius zette Dokkum weliswaar op de kaart, maar over de vroegste geschiedenis van de meest noordelijk gelegen stad van Nederland was bitter weinig bekend. De stichting zag het in 2004 als haar eerste taak om een populair-wetenschappelijk boek uit te brengen waarin de historie van Dokkum op een vlotte wijze vanaf de prehistorie tot heden aan bod komt. Tevens wil men een aanzet geven tot en gelegenheid scheppen voor het onderzoeken van onbekende of onbestudeerde aspecten uit de geschiedenis van Dokkum.

Het Latijnse “historia” betekent zowel onderzoek, verhaal en historisch onderzoek als geschiedboek, terwijl “doccumensis” natuurlijk de Latijnse vervoeging van Dokkum is, zodat deze naam niet alleen de bedoelingen van de stichting goed aangeeft, maar bovendien onderstreept dat men deze doelen zoveel mogelijk op wetenschappelijk verantwoorde wijze wil bereiken. De naam bood daarnaast mogelijkheden om ook in de toekomst in Dokkum activiteiten op historisch gebied te ontplooien, zoals het uitbrengen van publicaties en het houden van lezingen. Deze laatste taak is later overgenomen door de stichting Oud Dockum.

De stichting streeft naar samenwerking met andere organisaties en instanties op geschiedkundig gebied om een platform te bieden aan professionele wetenschappers en amateur-onderzoekers van de historie van Dokkum en wijde omgeving. Doelgroep van deze activiteiten is iedereen die de historie van Dokkum een warm hart toedraagt en daarin geïnteresseerd is.