Links

Stichting Oud Dockum

De Stichting Oud Dockum heeft als doel om kennis te vergroten over de historische binnenstad van Dokkum en directe omgeving evenals het bevorderen van toepassing van deze kennis. De Stichting wil op deze wijze bijdragen aan een historisch verantwoorde wijze van gebruik en inrichting van de binnenstad. Er zijn al redelijk wat particulieren en/of verbanden die zich inzetten voor (onder meer) het oude centrum van Dokkum. Toch merken wij dat er behoefte is aan bundeling van kennis en het uitdragen daarvan, alsmede het bieden van een platform voor discussie over de ontwikkelingen van de binnenstad in historisch perspectief.

Museum Dokkum
Stichting musea Noardeast-Fryslân

Midden in het historische centrum van Dokkum ligt museum het Admiraliteitshuis. Het museum bevindt zich in een aantal historische panden, waaronder het zeventiende-eeuwse gebouw van de Admiraliteit van Friesland en Groningen. In een voormalig pakhuis van rond 1800 is een permanente tentoonstelling over Bonifatius (± 672-754) te zien, die een uniek beeld van het leven van Bonifatius geeft.

Ut Genoatskap foar ut gebrúk fan ut Dòkkumers

Ut Dòkkumer Stadsfrys is in de 16 e  ieuw ontstaan út ut kontakt tussen ut Fries en ut Nederlâns. Disse kontakttalen wurdden – en wurde – faak brúkt in de dagelukse omgang. Se behoare tot oans kultuerhistoaryske erfgoëd en binne fan groat belang foar de wetenskap en ut bestudearen fan oanze geskiedenis in de toekomst. Ut Genoatskap foar ut gebrúk fan ut Dòkkumers wil de spreektaal fan ut Dòkkumers su feul moogluk brúke en fastlêge nou’t ut nòg kin.

Historisch Informatiecentrum Noordoost-Fryslân

Regionale geschiedenis ontdekken? Historisch of genealogisch onderzoek doen? Het Historisch Informatiecentrum Noordoost-Fryslân, gevestigd in een multifunctioneel publieksgebouw aan de Brokmui te Dokkum, is het aangewezen adres voor iedereen die meer wil weten over de cultuur, geschiedenis en mensen van en uit de regio Noordoost-Fryslân of hiernaar onderzoek wil doen. Voor het doen van genealogisch of historisch onderzoek heeft het Historisch Informatiecentrum Noordoost-Fryslân schatten aan informatie en gegevens.

Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân

Eenieder die het Noordoost-Friese landschap doorkruist zal getroffen worden door het wijdse blikveld met de daarin zo trots gelegen kerkjes en molens. Dit unieke landschap is al eeuwenlang onlosmakelijk verbonden met deze monumenten en hun aanwezigheid is voor vele generaties zo vanzelfsprekend dat het soms lijkt alsof ze met de Friese grond zijn vergroeid en daarvan een onaantastbaar onderdeel uitmaken. Dat laatste is helaas niet waar: ook kerken en molens voelen de tand des tijds en behoeven onderhoud en koestering. De Stichting Monumentenbehoud Noardeast-Fryslân beheert 28 kerktorens en 7 historische windmolens in deze prachtige gemeente.

Amelander Historie

Op deze website vindt u veel historische artikelen, oude foto’s, genealogische gegevens en boeken over Ameland. Het doel van Amelander Historie is het rijke Amelander verleden voor een breed publiek toegankelijk te maken. Regelmatig wordt de site van nieuwe inhoud voorzien.

Historische Vereniging Noordoost-Friesland

De Historische Vereniging Noordoost-Friesland zet zich in voor (familie)geschiedenis en cultureel erfgoed van de gemeente Noardeast Fryslân en de omliggende gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel en Schiermonnikoog. De vereniging wil kennis verzamelen en informatie verstrekken over alle aspecten van de streekhistorie en genealogie. Ieder kwartaal verschijnt het rijk geïllustreerde verenigingsblad De Sneuper vol gevarieerd nieuws, achtergrondinformatie en onderzoeksresultaten van onze leden en gastauteurs.

Stichting ‘De Noarderling’

Stichting De Noarderling wil de skûtsjegeschiedenis in het algemeen en die van ‘De Noarderling’ in het bijzonder bij een breder publiek onder de aandacht brengen. Vandaar de aanduiding museumschip. Meestal ligt ‘De Noarderling’ aan de Admiraliteitshelling afgemeerd behalve als er gezeild wordt op het Lauwersmeer. Op de website is veel informatie te vinden over de historie van skûtsjes en de rol van Dokkum en Dokkumers daarin.